مواد مخدر
 فروش مواد مخدر لابه لای کتاب های آموزشی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: “متهمی را دستگیر کرده‌ایم که سعی داشت مواد مخدر را در کتاب های مدرسه قرار داده و بین دانشجویان توزیع می‌کرد.”

 فروش مواد مخدر لابه لای کتاب های آموزشی

 فروش مواد مخدر؛ پلیس: “متهمی را دستگیر کرده‌ایم که سعی داشت مواد مخدر را در کتاب های مدرسه قرار داده و بین دانشجویان توزیع می‌کرد.”

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند ، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار داشت: پس از انتشار اخباری مبنی بر فعالیت سوداگران مرگ در فضای مجازی ، وی کتابی با عنوان “کمک آموزشی هوش برتر ویژه بازگشایی مدارس” طراحی کرد و به جای ارائه یک کتاب واقعی ، م اقدام به جاساز کردن ماده مخدر گل در آن کرده و در ادامه آن را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می‌دهند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این متهم شناسایی و دستگیر شد

وی افزود: پس از اقدام عملیاتی و مشاهدات اطلاعاتی همکارانم در اداره فتای پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت ، این متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ حسنوند گفت: همکاران من چندین جلد از این کتابها را از مخفیگاه متهمان این پرونده کشف کردند که افراد بسته های مواد مخدر را در آنجا قرار داده و پس از تبلیغ این کتابها ، آنها را به افراد به ویژه جوانان تحویل می دادند.