فائزه هاشمی
فائزه هاشمی: یک مشکل زنان ورزشکار حراستی ها هستند که با آنها به خارج می روند

فائزه هاشمی: یک مشکل زنان ورزشکار حراستی ها هستند که با آنها به خارج می روند؛ فائزه هاشمی درباره ورزش زنان به انصاف نیوز گفت: “مسئله دیگری که دختران ما را اذیت می‌کند، حراستی‌هایی‌اند که با آنها به سفر خارجی می‌روند

یک مشکل زنان ورزشکار حراستی ها هستند که با آنها به خارج می روند

فائزه هاشمی درباره ورزش زنان به انصاف نیوز گفت: “مسئله دیگری که دختران ما را اذیت می‌کند، حراستی‌هایی‌اند که با آنها به سفر خارجی می‌روند، و یا حراستی‌هایی که در ایران فدراسیون‌ها و ادارات ورزشی وجود دارد. آنها نگاه‌های تنگی دارند.

سارا پورعظیما، سوارکار ایرانی به دلیل ممنوع‌الخروج شدن از سوی پدرش از مسابقات جهانی بازماند

سارا پورعظیما، نوجوان سوارکار ایرانی ، به دلیل ممنوع‌الخروج شدن از سوی پدرش از حضور در مسابقات جهانی بازماند.

این نوجوان 12 ساله که قرار بود این هفته با تیم ورزش ایران برای شرکت در مسابقات به روسیه برود ، به او گفته شد که پس از ورود به فرودگاه از ممنوع‌الخروجی خود اطلاع یافت و اجازه پرواز پیدا نکرد.

مهرداد مهرآوین ، وکیل غزاله پورمنتظم، مادر سارا ، در مصاحبه با رکنا ، دلیل اقدام پدر سارا را «اختلافات خانوادگی» توصیف کرد.

مسعود خلیلی: ما نمی‌توانیم به زندگی خصوصی مردم ورود کنیم.

مسعود خلیلی ، رئیس فدراسیون سوارکاری ایران ، درواکنش به ممنوع‌الخروجی سارا پورعظیما توسط پدرش گفت: “این بازیکن به دلیل اختلافات خانوادگی و مشکلات نمی تواند اعزام شود.” این ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد و ما نمی توانیم وارد زندگی خصوصی مردم شویم.