فائزه هاشمی
فائزه هاشمی گفت:۹۰درصد حوزه‌هایی که من دیدم خالی بود!

فائزه هاشمی در تاریخ ۲۹خرداد در مصاحبه با وب سایت ایندیپندنت فارسی، “آمارسازیهای” دستگاه علی خامنه ای را که در انتخاباتی 28 خرداد را زیر علامت سؤال برد و گفت:

من یک شکی هم به خود آرا دارم یعنی به‌نظر من یک چیزی این وسط با هم نمی خونه!

فائزه هاشمی گفت: ۹۰درصد حوزه‌هایی که من دیدم خالی بود!

فائزه هاشمی با زیر سوال بردن «آمارسازیهای» دستگاه علی خامنه ای گفت: ۹۰درصد حوزه‌هایی که من دیدم خالی بود

من خودم دو نوبت ، سه ساعت قبل از ظهر تا حدود ۲بعدازظهر و یک نوبت عصر دو ساعت ، غروب رفتم ساعت ۶ تا۸ شب رفتم تو خیابونا. سعی کردم به مناطق مختلفی بروم ، به عنوان مثال شرق تهران ، غرب تهران ، جنوب تهران، و مرکز تهران.

رفتم و دور این شاخه ها رفتم تا ببینم شلوغ و گوشه گیر چه شکلی است. به غیر از حسینیه ارشاد که به نظر من مصنوعی است ، زیرا خیابان مملو از خبرنگاران داخلی و خارجی بود ، جمعیت زیادی ایجاد شده بود و صف رای گیری وجود داشت ، تقریباً 90٪ مراکز رای دهی خالی بودند. چند نفر از آنها 4-5 نفر ایستاده بودند.

ابهام در آرای مشارکت دارم که آیا مشارک در این حد بود!

ابهام در آرای مشارکت دارم که آیا مشارک در این حد بود! به‌نظر من ابهام در این قضیه هست که آیا واقعاً این مشارکت انجام گرفت؟ این آرا به این صورت بود…؟

خبری که امروز صبح دریافت کردم حدس من را تأیید کرد

مجری: خانم هاشمی چه خبری دریافت کرده اید؟

فائزه هاشمی: یکی از دوستانم می گفت که او به سهرودی-عباس آباد ، در منطقه خود در تهران رفته ، و خانه اش آنجا بود و او ساعت 11 صبح راه افتاد تا ببیند در خیابان چه خبر است. او گفت که ۴یا۵ مدرسه دخترونه بوده اونجا، مثلا ۴تاش خالی بوده و یکی دو نفر اونجا بودن، یکی‌اش ۲۰تا اتوبوس جلوش بوده… این معمولاً برمی‌گرده به چیزهای حکومتی..!