فائزه هاشمی
فائزه هاشمی :همه را رد صلاحیت کردند تا ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور کنند!

فائزه هاشمی :همه را رد صلاحیت کردند تا ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور کنند ،فائزه هاشمی گفت: به نظر من این انتخابات نیازی به ستاد ندارد و نیازی به برگزاری انتخابات هم ندارد و  این کارها به نوعی هدر دادن و به تعبیری حرام کردن بودجه كشور و بودجه افراد است. “

همه را رد صلاحیت کردند تا ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور کنند! 

فائزه هاشمی: به نظر من این انتخابات نیازی به ستاد ندارد و نیازی به برگزاری انتخابات هم ندارد و  این کارها به نوعی هدر دادن و به تعبیری حرام کردن بودجه كشور و بودجه افراد است. “

اولین مناظره انتخاباتی در حالی برگزار شد که انتقادات در مورد نحوه انجام بحث و عملکرد کاندیداها ادامه دارد، فائزه هاشمی ، یکی از اعضای حزب کارگزاران ، معتقد است که فضای این بحث و انتخابات ناعادلانه است و وجود 2 کاندیدا در مقابل ۵ کاندیدا شرایط را منصفانه نمی کند. 

وی اظهار داشت که در این  مناظرات وجود داشته باشد وجود داشته باشد ، اما شورای نگهبان  برای کاندیداها خط و نشان می کشد که آنها را حتی بعد از تایید صلاحیت می تواند رد کند. 

فائزه هاشمی همچنین معتقد است که لاریجانی کاندیدای خوبی برای ریاست جمهوری بود و شورای نگهبان  با ردصلاحیت وی اشتباه کرد.

از وی در مورد امکان تغییر دیدگاه جبهه اصلاحات برای معرفی کاندیدا می پرسیم. اگرچه فائزه هاشمی معتقد است که  نظر جبهه اصلاحات آیه قرآن نیست که تغییرناپذیر باشد اما احتمال این تغییر کم است.

این انتخابات نه ستاد نیاز دارد و نه برگزاری انتخابات نیاز دارد

فائزه هاشمی: 

چه اصراری است که انتخابات برگزار کنیم و این همه هزینه مملکت و بودجه را نابود کنیم

این انتخابات نه ستاد نیاز دارد و نه برگزاری انتخابات نیاز دارد

در مورد پوششى ، باید گفت این کاندیداها پوششی هستند ، زیرا شورای نگهبان فقط مسیر را هموار کرده ، که رئیسی انتخاب شود یعنی هر کسی را که احتمال می دادند در برابر رئیسی باشد آن را حذف کرده است!