علی افتخاری: هدف شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی تأمین امنیت بوده!
علی افتخاری: هدف شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی تأمین امنیت بوده!

علی افتخاری اظهار کرد که هدف شلیک کننده به این هواپیمای مسافری، تأمین امنیت بوده است.

علی افتخاری: هدف شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی تأمین امنیت بوده!

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران درباره حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در سال ۱۳۹۸ در تهران، که باعث فوت تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما شد، اظهار کرد که شبکه پدافندی آسمان کشور به هیچ وجه نقصی نداشته است سپاه پاسداران موشک دومی به سمت این هواپیما “شلیک نکرده”. وی همچنین افزود که در شبای که این حادثه رخ داد، امکان تشخیص اینکه این هواپیمای مسافربری بوده یا موشک، وجود نداشته است.

علی افتخاری، همچنین اظهار کرد که هدف شلیک کننده به این هواپیمای مسافری، تأمین امنیت بوده است و در مقایسه گفت افرادی که در اعتراض به حكومت در خیابان تجمع می‌کنند «برهم‌زننده امنیت» هستند و از برخورد خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی برای معترضان دفاع کرد.

۱۳ سال حبس تعزیری برای متهم ردیف اول این پرونده

به تازگی، قوه قضائیه اعلام کرده است که برای متهم ردیف اول این پرونده، ۱۳ سال حبس تعزیری صادر شده است و ۹ پرسنل نظامی دیگر نیز به یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند. در این گزارش، نام افراد محکوم شده ذکر نشده است.

در حالی که شاکیان این پرونده مطالباتی را برای محاکمه مقامات ارشد و همچنین برای برگزاری تحقیقات شفاف درباره این حادثه دارند، آقای علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران که در شبکه خبری به صورت ویژه در مورد پرونده هواپیمای اوکراینی سخنرانی می کرد، بیان کرد که “همین ده نفر درگیر این پرونده بودند” و “افرادی که از تعقیب منع شده اند، هیچ گونه خطایی نداشتند”.