علت برکناری رئیس کل بیمه مرکزی ایران چیست؟
علت برکناری رئیس کل بیمه مرکزی ایران چیست؟

به علت گزارش‌های مرتبط با “هک شدن به اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه در ایران”، در روز یک‌شنبه، مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی از مسئولیت خود “برکنار شد”.

علت برکناری رئیس کل بیمه مرکزی ایران چیست؟

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه، روزنامه اعتماد گزارشی را منتشر کرد که در آن علت عزل آقای بهزادپور را به عنوان “دستیابی هکرها به اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه و تخریب حریم خصوصی میلیون‌ها بیمه‌گذار” اعلام نمود.

این گزارش تاکید داشت که در فاصله چندین روز پس از انتشار گزارش‌های مربوط به نفوذ به اطلاعات اپلیکیشن “تپسی” و فروش آن اطلاعات در فضای مجازی، گروهی از هکرها که سابقاً بانک اطلاعاتی این اپلیکیشن تاکسی اینترنتی را دستخوش تخریب کرده بودند، حدود ۲۰ روز پیش نیز تصمیم به نفوذ به اطلاعات ۱۸ شرکت بیمه ایرانی گرفته و آمادگی خود را برای فروش این اطلاعات در فضای مجازی اعلام کرده بودند.

اطلاعاتی که به گروه هكری دست یافت

با توجه به گزارش روزنامه اعتماد، گروه هکری در آگهی فروش اطلاعاتی که به آن دست یافته، به وضوح مشخص کرده است که دارای ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعاتی می‌باشد. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر، شماره تلفن/موبایل، شماره شناسنامه، کد ملی، و کد شرکت و سایر اطلاعات مرتبط می‌شود.

گزارش اعتماد افزوده است که بانک اطلاعاتی و داده‌های فاش شده از دو شرکت ابتدایی، لیست شرکت‌های بیمه متاثر از حملات هکی را شامل می‌شود و تعداد رکوردهای آنها تا ۳۵ میلیون رکورد می‌رسد