عباس عبدی خطاب به رئیسی: دوران روایت گذشته است
عباس عبدی خطاب به رئیسی: دوران روایت گذشته است

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی به روزنامه اعتماد، آمار ادعایی ابراهیم رئیسی درباره رشد اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را نادرست توصیف کرد.

عباس عبدی خطاب به رئیسی: دوران روایت گذشته است

او نوشت: «مثل آن است که کسی ، اما دماسنج دمای بدن او ۳۷ درجه را نشان می‌دهد.

خب طبیعی است که یا دماسنج درست کار نمی کند یا چشم بیننده مشکلی دارد که رقم را به جای ۳۹ و ۴۰، روی ۳۷ می‌بیند آمار آقای رییسی از این نوع است.

آقای عبدی تلاش رئیسی برای نشان دادن “روشن” آینده ایران را اینگونه توصیف کرد: “تاکید بر تبلیغات توخالی، روایات و امید به روشن بودن آینده هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد… این ادعا بلادلیل و غیرموجه است و برای دل خوش کردن خود و مردم است. “

باید به صراحت گفت که حرکت با این فرمان چشم انداز روشنی ندارد

وی هشدار داد: باید به صراحت گفت که حرکت با این فرمان چشم انداز روشنی ندارد،۱۴۰۲ را جدی بگیرید.

تکرار سناریوی ثبات قیمت ها با رشد نجومی نقدینگی و تداوم سیاست فعلی خارجی و داخلی کنونی، راهگشا نیست که به سراشیبی ختم می‌شود. دوران روایت به پایان رسیده است. رمان به جای اینکه دیگران را تحت تاثیر قرار دهد، راوی را خوشحال می کند.