بازنشستگان
ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات!

ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات؛ پس از تجمع تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان ستاد اجرایی فرمان خمینی، نیروهای امنیتی تعدادی از این بازنشستگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعدادی را دستگیر کردند.

ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات!

تعدادی از بازنشستگان مخابرات روز سه‌شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود مقابل «ستاد اجرایی فرمان امام» در تهران تجمع کردند، اما نیروهای امنیتی از ادامه تجمع آنها جلوگیری کردند و بنا به گزارش ها، تعدادی از معترضان را دستگیر کردند.

بر اساس ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، معترضان شعارهایی مانند مرگ بر ستمگر، جنبش بازنشسته، چرا ساکت نشسته و این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی، سر دادند.

تجمع بازنشستگان مخابرات

تظاهرکنندگان از جمله به وضعیت نامناسب معیشتی خود، مستمر‌ی‌های ناچیز و برآورده نشدن مطالبات خود اعتراض کردند.

در هفته ها و ماه های اخیر، کارمندان فعلی و بازنشسته شرکت مخابرات بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند.

شرکت مخابرات ایران در مهرماه ۸۸ در قراردادی به کنسرسیوم اعتماد مبین که سهامداران اصلی آن بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام بودند واگذار شد.

اگرچه سپاه پاسداران در سال ۹۷ از واگذاری سهام خود به «ستاد اجرایی فرمان امام» خبر داد، اما جزئیاتی از این واگذاری منتشر نشد.