پلمب
صدور اخطار پلمب ناایمن ترین بیمارستان ایران!

صدور اخطار پلمب ناایمن ترین بیمارستان ایران؛ علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد که ناایمن‌ترین بیمارستان ایران در پایتخت قرار دارد

صدور اخطار پلمب ناایمن ترین بیمارستان ایران!

پس از ریزش مرگبار ساختمان شهری در آبادان و گسترش موج هشدارها مبنی بر وجود ساختمان های ناایمن فراوان در پایتخت و سایر شهرهای ایران، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد که ناایمن‌ترین بیمارستان ایران در پایتخت قرار دارد، و به‌درخواست سازمان آتش‌نشانی، اخطار پلمب و تعطیلی آن صادر شده است.

با ریزشساختمان متروپل و شهر آبادان در دومین روز خردادماه و کشته شدن حداقل ۴۳ نفر در این فاجعه، موضوع ایمن‌سازی ساختمان ها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت و شناسایی و انتشار فهرست کامل ناایمن ها در کشور به یکی‌از مطالبات مردم تبدیل شد.

۱۲۹ ساختمان ناایمن پایتخت

انصاف نیوز طی روزهای اخیر فهرستی ۱۲۹ ساختمان ناایمن پایتخت را منتشر کرده که از نظر ایمنی در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار دارند و بر اساس اطلاعات مدیران دوره قبل در شورای شهر و شهرداری تهران؛ البته هنوز مسئولان شهرداری و آتش نشانی این لیست را تایید نکرده اند، اما فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، نیز از در دست ساخت حدود ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل آبادان در تهران خبر داد.

اکنون دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ای در دادسرای تهران از رسیدگی به وضعیت اماکن ناایمن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزارت آموزش و پرورش خبر داد.