گلوله خوردن
شکنجه و گلوله خوردن یک زن به دست شوهر و پدرشوهرش

پدر ثوبیه فکری ، زنی که شوهر و پدرش به قصد کشت او را با کابل زده و دستش را با گلوله زخمی کردند در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که دخترش در طی 25 روز حدود 14 عمل جراحی انجام داده است.

شکنجه و گلوله خوردن یک زن به دست شوهر و پدرشوهرش

شکنجه و گلوله خوردن یک زن به دست شوهر و پدرشوهرش؛ پدر ثوبیه فکری ،  در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که دخترش در طی 25 روز حدود 14 عمل جراحی انجام داده است.

دهيار بخش نامشیر بانه گفت که پدرهمسر این زن اوایل دهه 60 پسر 10 ساله‌اش را هم “بی‌دلیل” کشته بود

ثوبیه؛ ختری از روستاهای بانه، هفده‌ساله بود که ازدواج کرد. فکر می کرد خوشحال خواهد شد.
اما پس جز کتک خوردن، چیزی نصیبش نشد شوهر و پدرش او را کتک زدند. آنها بی دلیل او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او همیشه فکر می کرد که این آخرین باری است که او را کتک می زنند و از خانه بیرون می کند ، اما هر بار به بهانه های مختلف مجبور به بازگشت به یک خانه می شود.

ماجراى اين حادثه

یک روز ؛ حمزه عبدالله پور و پدرش ؛ کریم عبدالله پور او را به قصد کشت با کابل زدند. گلوله که از سلاح ته‌پر به دست ثوبیه شلیک ش، درد شکنجه را افزایش داد و قدرت بدن او را کاهش داد.ناگهان به زمین افتاد.

خانواده اش آمدند. همه فکر می کردند ثوبیه کشته شده است. وقتی به بیمارستان منتقل شد او در کما بود. حالا ، پس از گذشت بیست و پنج روز از آن روز سیاه ، پدر ثوبیه ، صالح فکری ، داستان دخترش را در مصاحبه ای با اعتماد می گوید.