شهرازاد نظیفی
شهرازاد نظیفی قهرمان بهایی موتورکراس زنان به 8 سال زندان محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر ، شهرازاد نظیفی ، شهروند بهایی و قهرمان موتورکراس زنان را به هشت سال زندان محکوم کرد.

شهرازاد نظیفی به 8 سال زندان محکوم شد

دادگاه تجدیدنظر ، شهرازاد نظیفی ، قهرمان موتورکراس زنان را به هشت سال زندان محکوم کرد.

گروه فعالان زنان “بیدارزنی” این خبر را روز پنجشنبه ، دهم تیرماه اعلام کرد و افزود که خانم نظیفی همچنین به مجازات تکمیلی “ارائه خدمات اجباریِ نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی به مدت ۳ ماه، روزی ۴ ساعت” و دو سال ممنوعیت خروج از کشور» محکوم شد.

شهرازاد نظیفی قهرمان بهایی موتورکراس زنان

به گزارش هرانا ، این شهروند بهایی در ماه آبان‌ ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر و به بازداشتگاه ینهاد امنیتی در زندان اوین منتقل شد. در آذرهمان سال وی با قرار وثیقه 700 میلیون تومانی تا زمان محاکمه آزاد شد.

براساس این گزارش ، اتهام اصلی خانم نظیفی “اداره کردن گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور” بوده و به هشت سال زندان محکوم شده است.

در مورد وضع حکم تکمیلی در پرونده این شهروند بهایی ، دادگاه “انگیزش نادرست و تمایل درونی به تخریب نظام دینی” را مورد توجه قرار داد.

این احکام در اواسط خرداد سال جاری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری بصورت غیر حضوری صادر شد.

شهرازاد نظیفی و همسرش مهرشاد نراقی هر دو قهرمان موتور کراس ایران هستند.