شهبانو فرح پهلوی
شهبانو فرح پهلوی: هر چه ظلم حکومت بیشتر شده اتحاد مردم عمیق‌تر شده

شهبانو فرح پهلوی: اگر همه به فکر ایران و عظمت و کرامت مردمش فکر کنیم، این بن‌بست گشوده خواهد شد

شهبانو فرح پهلوی: هر چه ظلم حکومت بیشتر شده اتحاد مردم عمیق‌تر شده

با ادامه دور جدید اعتراضات در ایران، شهبانو فرح پهلوی «همه شهروندان ما در داخل و خارج از کشور» را به تأمل در «این پیام وحدت» فراخواند و تأکید کرد که «اگر همه به فکر ایران و عظمت و کرامت مردمش فکر کنیم، این بن‌بست گشوده خواهد شد”.

در این پیام آمده است: هر چه بیداد، ستم و ظلم این حکومت بیشتر شده، صدای مردم به هم شبیه‌تر و اتحادشان عمیق‌تر شده است.
شهبانو فرح پهلوی خطاب به معترضان در ایران گفت: صدای درد ایرانی را در گلوی شما می شنوم و این روزها بیش از هر زمان دیگری می بینم که شمال، جنوب، شرق و غرب این سرزمین در تشخیص درد و راه درمان آن، به هم نزدیک‌تر شده‌اند.”

اعتراضات سراسری

در دوازدهمین شب اعتراضات سراسری اردیبهشت ۱۴۰۱، عصر چهارشنبه، جو برخی از شهرها همچنان ملتهب و گزارش هایی از حضور نیروهای امنیتی و یگان های ویژه در شهرها به گوش می رسید.

به عنوان مثال در دزفول گزارش های منتشر شده در حساب کاربری توئیتر ۱۵۰۰ تصویر عکس نشان می دهد که چهارشنبه شب موتورسواران یگان ویژه در خیابان مدرس این شهر حضور گسترده ای داشتند.