شقایق باپیری
شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال ایران در مسابقات جهانی اسپانیا ناپدید شده

شقایق باپیری، بازیکن تیم هندبال ایران پس از پایان مسابقات و قبل از بازگشت این تیم به ایران از اردو جدا شده است و این خبر توسط مدیر مسابقات جهانی اسپانیا تایید شد.

شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال ایران در مسابقات جهانی اسپانیا ناپدید شده

شقایق باپیری، بازیکن تیم هندبال ایران پس از پایان مسابقات و قبل از بازگشت این تیم به ایران از اردو جدا شده است 

بر اساس گزارش های منتشر شده، خانواده شقایق باپیری پس از جدا شدن از تیم ملی برای پناهندگی در مسابقات جهانی اسپانیا در کردستان تحت فشار شدیدی قرار گرفته‌اند.

جمال شیرانی را به طور موقت بازداشت کرد

شقایق باپیری با قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی از جمال شیرانی، برادر همسرش کمال شیرانی اجازه خروج از ایران را دریافت کرده است. اطلاعات سنندج جمال شیرانی را به طور موقت بازداشت کرد.

پناهنده از یک بازیکن هندباليست در تیم بانوان

پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی همچنان ادامه دارد. ورزشکاران ایرانی با توجه به شرایط سخت و محدودیت های متعددی که از سوی دولت برای آنها اعمال می شود ترجیح می دهند ایران را ترک کنند و به کشورهای اروپایی پناهنده شود.

شبکه دولتی ورزش دانمارک از ناپدید شدن یکی از اعضای تیم هندبال بانوان ایران خبر داد. شقایق باپیری که یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی ایران بود از اردوی تیم ملی ایران را ترک کرد.