خامنه‌ای
شعار نویسی و به آتش کشیدن عکس خامنه‌ای توسط مردم

در یکی از ویدئوهای اختصاصی فارس نیوز۲۴، حمید مصدق ، عضو در سازمان عفو بين الملل، عکس خامنه ای را در حمایت از شاعر معترض که اکنون در زندان های ایران ، شیدای همدانی ، آتش زد.

آتش کشیدن عکس خامنه‌ای توسط مردم

 آتش کشیدن عکس خامنه‌ای توسط مردم؛ حمید مصدق ، عضو در سازمان عفو بين الملل، عکس خامنه ای را در حمایت از شاعر معترض شیدای همدانی ، آتش زد.

حمید مصدق: امروز اينجا هستم تا در حمايت از شیدای همدانی ودر اعتراض وابراز انزجار نسبت به تصمیمات ضد ایرانی ملا خامنه ای ورژیم جمهوری اسلامی عکس این خائن بالفطره وجنايتكار ضد ايرانی رو آتش بزنم کار بسیار شدیدی میاد امیدوارم که موفق باشم که این فندک روشن کنم با این کار انجام بشه

 هموطنان در اقدامی بنر عکس خامنه‌ای را با استفاده از کوکتل مولوتف به آتش کشیدند.

با افزایش خشم و انزجار عمومی از حكومت ، شهروندان آزادیخواه که حکومت علی خامنه ای را مسئول وضعیت کنونی کشور می دانستند ، شعارهایی علیه علی خامنه ای سر دادند و تصاویر او را در نقاط مختلف کشور سوزاندند.

ویدئوهایی که در آن دو بانوی مبارز بنرهایی با تصویر علی خامنه‌ای را در منطقه جنوب تهران به آتش می‌کشند.

پیش از این جوانان از آغاز حرکت جدیدی خبر داده و خواستار تشکیل گروه های مشابه در سراسر کشور برای هماهنگی اعتراضات آینده شده بودند.

فعالیتهای آنها شامل شعارنویسی، پخش تراکت، نصب بنر ضدنظام ، آتش زدن بنرهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی ، هماهنگی برای فراخوان‌ها و کمک به تشکیل هسته اولیه اعتراضات را از فعالیت‌های خود عنوان کرده‌اند.