شعار
شعار "مرگ بر خامنه‌ای" در متروی تهران!

شعار “مرگ بر خامنه‌ای” در متروی تهران؛ ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مخالفان حكومت، شعار “مرگ بر خامنه‌ ای” را به صورت برچسب بر روی تابلوی راهنمای ایستگاه‌های متروی تهران چسبانده بودند.

شعار “مرگ بر خامنه‌ای” در متروی تهران!

ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مخالفان حكومت، شعار “مرگ بر خامنه‌ای” را به صورت برچسب بر روی تابلوی راهنمای ایستگاه‌های متروی تهران چسبانده بودند.

این اقدام برای مقابله با حکومت و خامنه‌ای، که به عنوان رهبر این حکومت شناخته می‌شود، انجام شده است. این شعار در گذشته نیز توسط بسیاری از مخالفان حكومت به کار گرفته شده است و نشان دهنده ناخشنودی و اعتراض به سیاست‌های این حکومت است.

مخالفان حكومت، شعار “مرگ بر خامنه‌ ای” را به صورت برچسب بر روی تابلوی راهنمای ایستگاه‌های متروی تهران چسبانده بودند.

فرمانده نیروی انتظامی: سمت‌وسوی شعارها به سمت خامنه‌ای است

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات در کشور را بخشی از کمپین «زن زندگی آزادی» با عنوان «فتنه» توصیف کرد و تاکید کرد که «سمت‌وسوی شعارهاى» معترضان در این اعتراضات متوجه علی خامنه‌ای است.

در تظاهرات سراسری تظاهرکنندگان همیشه و همه جا علیه خامنه ای شعار می دادند و عکس ها و پوسترهای او را در خیابان ها سوزانده بودند.