مترو در تهران
شعار "مرگ برخامنه ای" توسط زنان در داخل مترو در تهران

شعار “مرگ برخامنه ای” توسط زنان در داخل مترو در تهران؛  “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر اصل ولایت فقیه”، تعدادی از مسافران ایستگاه مترو صادقیه تهران به طور خودجوش شعار می دادند.

شعار “مرگ برخامنه ای” در داخل مترو در تهران

 تعدادی از مسافران ایستگاه مترو صادقیه تهران “مرگ بر جمهوری اسلامی” و “مرگ بر اصل ولایت فقیه”به طور خودجوش شعار می دادند.

براساس گزارش ها و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی ، روز سه شنبه ، فاصله زیاد هر قطار از ورودی به ایستگاه مترو باعث ازدحام مسافران شد.

شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای به طور گسترده در شبکه های اجتماعی تهرانبازتاب داشته است.

شعار “مرگ برخامنه ای” توسط زنان در داخل مترو در تهران

شعارهاى مرگ برخامنه ای، توسط زنان هموطن درداخل مترودر تهران

 

بترسید از اون روزی که زنان ایران بلند شن. چهل و دو سال تبعیضی رو که با جان و استخوان‌شون زندگی که چه عرض کنم، بردگی کردنو، رو سرتون خراب می‌کنن

“زنان در اعتراضات اخیر نشان دادند که پیشاهنگ‌اند.” کاربر دیگری نوشت: “شعار مرگ بر جمهوری اسلامی فضای صبحگاهی تهران را شکست و خواب را از چشمان دیکتاتور ربود.”

علی ربیعی ، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ، روز دوشنبه ، تعطیلی کلیه ادارات دولتی در استانهای تهران و البرز را برای مدت شش روز ، از روز سه شنبه ، به دلیل افزایش شیوع کرونا تعطیل است.