شعارهای ضد حکومتی در چند ایستگاه متروی تهران
شعارهای ضد حکومتی در چند ایستگاه متروی تهران

شامگاه شنبه شهر چیتگر تهران بار دیگر شاهد تجمع اعتراضی گسترده تظاهرکنندگان بود و همزمان معترضان در مناطقی مانند جنت آباد، مرزداران و شهرک سروآزاد و همچنین ایستگاه متروی دروازه شمیران و شریعتی به سردادن شعارهای ضدحکومتی پرداختند.

شعارهای ضد حکومتی در چند ایستگاه متروی تهران

در ایستگاه مترو دروازه شمیران، جمعی از معترضان شامگاه شنبه شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند که از جمله شعار «این آخرین پیامه، هدف کل نظامه».

ایستگاه متروی شریعتی نیز یکی از ایستگاه های مترو تهران بود که شنبه شب شاهد شعارهای ضد حکومتی جمعی از معترضان بود. تظاهرکنندگان در این ایستگاه همچنین شعار «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» سر دادند.

شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» از دیگر شعارهایی است که معترضان در ایستگاه مترو دروازه شمیران بود.

اعتراضات شبانه

عصر روز شنبه بیست و ششم آذرماه جمعی از مردم و ساکنان شهرک چیتگر غرب تهران بار دیگر راهپیمایی اعتراضی در محوطه این شهرک برپا کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.

معترضان در شهرک چیتگر شعارهای «لحظه به لحظه گویم، یا مرگ یا آزادی، زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی» و «ما فدای این آب و خاک هستیم، بمب هم بزنی همین جا هستیم» سر دادند.

به آتش کشیدن تصاویر خمینی، خامنه‌ای و قاسم سلیمانی

همچنین اعتراضات در تعدادی از شهرهای دیگر از جمله شیراز، رشت و کرمانشاه در قالب شعارهای شبانه روز شنبه ادامه یافت.

و در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان شامگاه شنبه معترضان شورای شهرداری بندرعباس را که تصاویری از خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی روی آن بود به آتش کشیدند.