شاهنشاهی پهلوی

حسن عاملی، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه اردبیل در دیدار نخبگان اردبیلی با ابراهیم رئیسی به شاهنشاهی پهلوی حمله کرد و گفت مردم از ۵۰۰ سال در خواب بودند.

عاملی در حاشیه دیدار نخبگان با رئیس جمهور در استان اردبیل دیروز، جمعه ۳۰ مهر، اظهار داشت که انتظارات و خواسته‌های مردم جمهوری اسلامی تاکنون نادیده و مغفول مانده شده است.

وی افزود امیدوار است دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی به طور عینی خواسته های مردم را برآورده کند و به حوزه فرهنگ عنایت خاص داشته باشند.

امام جمعه اردبیل توضیح داد که بی‌توجهی به احساس جمعی و غفلت از مسائل فرهنگی یکی از عوامل افزایش فرهنگی اختلاس، کم کاری، بی‌نظمی، رشوه‌خوری و سایر آسیب‌ها دیگر بود.

وی همچنین به طور غیر مستقیم به شاهنشاهی پهلوی انتقاد و حمله کرد و گفت: «در گذشته از دانش جهانی و تحولات بین‌المللی بی‌نصیب بوده و سهمی نداشتیم».

نماینده خامنه‌ای در ادامه انتقاد خود از ایران پهلوی و سلسلهٔ قاجار تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران مردم را از خواب ۵۰۰ ساله بیدار کرد تا همپای تحولات دنیا حرکت داشته باشیم».

عاملی همچنین هنگام سخنرانی خود به  طرح رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و گفت که خواسته ها مشروع است، اما توجه به وضعیت کنونی کشور و چالش های فراوانی که با آن روبروست ضروری است.