شاهزاده رضا پهلوی:‌ لشکرکشی و کشتار مردم غیرمسلح، نشانه‌ی درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست
شاهزاده رضا پهلوی:‌ لشکرکشی و کشتار مردم غیرمسلح، نشانه‌ی درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست

شاهزاده رضا پهلوی لشکرکشی جمهوری اسلامی به استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و کشتار مردم غیرمسلح را محکوم کرد و خطاب به مردم معترض ایران گفت که این نشانه درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست.

شاهزاده رضا پهلوی:‌ لشکرکشی و کشتار مردم غیرمسلح، نشانه‌ی درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست

شاهزاده رضا پهلوی در توییتر خود نوشت: لشکرکشی به استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و کشتار مردم غیرمسلح را محکوم کرد و خطاب به مردم معترض ایران گفت که این نشانه درماندگی و ناتوانی رژیم در برابر انقلاب ملی و اراده میهنی شماست.

او نوشت راه حمایت از معترضان مهاباد، پیرانشهر، بوکان، مریوان و جوانرود روشن است و دو راه حل ارائه کرد.

شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور و همچنین افزایش تلاش‌ها در خارج از کشور را راه‌هایی برای حمایت از «هم‌میهنان دلیر» توصیف کرد.

اعتراضات و اعتصابات سراسری

وی گفت: اعتراضات و اعتصابات سراسری در گوشه‌گوشه کشور، دستگاه سرکوب را به پخش نیروهایش وامی‌دارد، و تقویت تلاش‌ها ها در خارج از کشور، از یک سو به رژیم فشار وارد می‌کند و از سوی دیگر از تظاهرکنندگان حمایت می کند.

در همین حال شاهزاده رضا پهلوی راه هایی را برای حمایت از اعتراضات در شهرهای استان های کردنشین کشور مطرح کرد و طبق آخرین اخبار، سرکوب گسترده معترضان در این مناطق همچنان ادامه دارد.