شاهزاده رضا پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی: دادگاه سوئد گام نخست «عدالت برای ملت ایران» را برداشت

شاهزاده رضا پهلوی: عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهمِ نخست را برداشت

 رضا پهلوی: دادگاه سوئد گام نخست «عدالت برای ملت ایران» را برداشت

 رضا پهلوی حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری را «یک پیروزی بزرگ و واقعی برای همه آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی» توصیف کرد.

شاهزاده رضا پهلوی: حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری، یک پیروزی بزرگ و واقعی برای همه آزادیخواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی است، عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهمِ نخست را برداشت. از قضات و هیات منصفه دادگاه، و همه فعالانی که در این پیروزی نقش داشتند.

صدور حبس ابد براى حمید نوری

شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه پس از صدور حبس ابد حمید نوری، یکی از عاملان اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران توسط دادگاه ناحیه استکهلم سوئد، در توئیتی تایید کرد: «عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و امروز دادگاه سوئد گام مهمِ نخست را برداشت.

وی از قضات دادگاه، هیئت منصفه و “همه فعالانی که در این پیروزی نقش داشتند” سپاسگزاری کرد.

از سوی دیگر، محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، این حکم را «نقطه عطفی برای جنبش دادخواهی» و «محکومیت جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن» توصیف کرد.