شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری را ترجیح می‌دهم
شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری را ترجیح می‌دهم

شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری را ترجیح می‌دهم؛ شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جمع خبرنگاران با اشاره به شکاف های فزاینده در بدنه جمهوری اسلامی و لزوم آمادگی برای گذار به دموکراسی گفت بین جمهوری و نظام سلطنتی، جمهوری را انتخاب می‌کنم.

شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری را ترجیح می‌دهم

شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جمع خبرنگاران با اشاره به شکاف های فزاینده در بدنه جمهوری اسلامی و لزوم آمادگی برای گذار به دموکراسی گفت بین جمهوری و نظام سلطنتی، جمهوری را انتخاب می‌کنم.

شاهزاده رضا پهلوی در عین حال خاطرنشان کرد که اگر بخشی از مردم خواهان انتخاب هستند، نباید احتمال صحبت درباره این گزینه را حذف کرد.

او همچنین گفت: گفتن این که چون شاه پدر من بود، من برای آنچه در زمان او رخ داده مسئولم، نظری منطقی نیست.

خامنه‌ای به دنبال جایگزینی پسرش به جای خود است

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به فروپاشی رژیم ایران گفت: با توجه به شواهد و اطلاعاتی که به ما رسیده است، شکاف هایی در نظام ایجاد می شود که بیشتر علنی می شود. خامنه‌ای مشتاقانه منتظر است که پسرش (مجتبی) جایگزین او شود که در نهایت می‌تواند به واکنش منفی علیه خامنه‌ای منجر شود.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: یک طیف خاکستری از مقامات دولتی در ایران وجود دارد که نسبت به اعلام حمایت عمومی از اپوزیسیون محتاط هستند. اکنون روند به سمت برکناری بیشتر مقامات از دولت پیش می رود. آنچه ما می خواهیم انجام دهیم این است که در را برای بیشترین مشارکت ممکن باز بگذاریم.”

شاهزاده رضا پهلوی گفت: اگر طیف خاکستری حکومت اصول و ارزش‌های خاص وحدت اپوزیسیون را مبنای همکاری قرار دهد، تعداد بیشتری از این افراد می‌توانند وارد روند انتقال شوند.