شاهزاده رضا پهلوی بر مزار پدرش حاضر شد
شاهزاده رضا پهلوی بر مزار پدرش حاضر شد

شاهزاده رضا پهلوی بر مزار پدرش حاضر شد؛ شاهزاده رضا پهلوی پس از ۱۲ سال در یک مراسم خانوادگی به همراه شهبانو فرح پهلوی، همسر و دو دخترش بر مزار محمدرضا شاه در قاهره حاضر شد.

 رضا پهلوی بر مزار پدرش حاضر شد

شاهزاده رضا پهلوی پس از ۱۲ سال در یک مراسم خانوادگی به همراه شهبانو فرح پهلوی، همسر و دو دخترش بر مزار محمدرضا شاه در قاهره حاضر شد.

شاهزاده رضا پهلوی به همراه شهبانو فرح، همسرش یاسمین و دو دخترش ایمان و فرح برای ادای احترام به پادشاه فقید ایران در مسجد رفاعی قاهره آمدند.
فرح پهلوی: امروز ایران به پا خاسته است

شاهزاده رضا پهلوی بر مزار پدرش حاضر شد

شاهزاده رضا پهلوی بر مزار پدر بزرگوارشان شاهنشاه فقید ایران

چهل و دومین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی

در روز پنجم مرداد مصادف با چهل و دومین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی، شاهنشاه فقید ایران، به مصر سفر کرد و بر سر مزار او گفت: «امروز ایران به قدم برداشته است و با وجود کشتار در خیابان ها، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، مبارزین راه آزادی زنان کم همتای ایران، دوش به دوش مردان، از پا نمی‌نشیند و انزجار خود را از گردانندگان رژیم، به گوش جهانیان می‌رسانند.»