روز نجات آذربایجان
شاهزاده رضا پهلوی: ایرانیان در ۲۱آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست

روز یکشنبه ۲۱ آذر به مناسبت “روز نجات آذربایجان”، شاهزاده رضا پهلوی در توئیتی نوشت: ” ایرانیان در ۲۱ آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست.”

شاهزاده رضا پهلوی: ایرانیان در ۲۱ آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت “روز نجات آذربایجان”: ۲۱آذر یادآور همبستگی ملی ایرانیان است؛ ملتی که ثابت کرد تفرقه و گسستگی را تاب نمی‌آورد. در آن روز، مردم آذربایجان دوشادوش ارتشی که با آنها یکی بود، به پا خاستند و پاره تن ایران را از چنگ دشمنان یکپارچگی‌اش نجات دادند.

ایرانیان در ۲۱آذر نشان دادند ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست

روز نجات آذربایجان

حکومت خودمختار آذربایجان با نام رسمی حکومت ملی آذربایجان در سال های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ در منطقه آذربایجان ایران، پایتخت تبریز، توسط «فرقه دمکرات آذربایجان» به رهبری جعفر پیشه‌وری تشکیل شد و شامل شهرهای تبریز ، ارومیه، اردبیل، زنجان، سلماس، مرند و اطراف آن بود.

تشکیل این دولت که به اتحاد شوروی سابق متمایل شد، یکی از فصل های اول جنگ سرد بین ایالات متحده و شوروی به حساب می آید.

سرانجام در روز بیست و یکم آذر سال ۱۳۲۵ با ورود ارتش شاهنشاهی ایران به آذربایجان، آن حکومت فروپاشید.

در سال‌های قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، روز ۲۱ آذر را «روز نجات آذربایجان» نامیدند و در آن روز، نیروهای مسلح در حضور محمدرضا شاه پهلوی رژه‌ای برگزار کردند.