پرواز ۷۵۲
سپاه قبل از شلیک موشک، موقعیت‌یاب پرواز ۷۵۲ را از کار انداخت

سپاه قبل از شلیک موشک، موقعیت‌یاب پرواز ۷۵۲ را از کار انداخت، یک نشریه کانادایی روز چهارشنبه ، اول ماه اردیبهشت، به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش داد که سپاه پاسداران پیش از پرتاب موشک ، ردیاب جی‌پی‌اس را پرواز ۷۵۲ را از کار انداخته بود.

سپاه قبل از شلیک موشک، موقعیت‌یاب پرواز ۷۵۲ را از کار انداخت

موقعیت‌یاب پرواز ۷۵۲ را از کار انداخت، یک نشریه کانادایی روز چهارشنبه ، اول ماه اردیبهشت، به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش داد که سپاه پاسداران پیش از پرتاب موشک ، ردیاب جی‌پی‌اس را پرواز ۷۵۲ را از کار انداخته بود.

هفته نامه كینگ سنتینل كانادا به نقل از آندره ميلن ، کارشناس هوانوردی اظهار داشت كه که نتایج تحقیقات و بررسی‌های وی از سوی دادستانی مبارزه با تروریسم اوکراین در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اوکراین با استفاده از نظرات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان پیگرد قانونی ایران در دادگاه جنایت به دلیل شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافربری است.

اولکسی دانیلوف: سپاه پاسداران “به طور عمدی” یک هواپیمای مسافربری شلیک کرد

طبق تحقیقات آقای ميلن ، سپاه پاسداران با غیرفعال کردن سیستم ردیابی پرواز 752 و غیرفعال کردن همزمان سیستم انتقال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط ، این امکان را پیدا کرد که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برساند.

بر اساس این گزارش ، سپاه پاسداران ایران در محل سقوط حضور داشت و همچنین سیستم ای‌ال‌تی هواپیمایی این ایالت را مختل کرد که پس از سقوط موشک ها اصابت موشک‌ها قادر به ارسال فرکانس به شبکه ماهواره ای اضطراری جهانی منتقل کند.

این بررسی تخصصی پس از آن صورت می گیرد که اولکسی دانیلوف ، وزیر دفاع وامنیت ملی اوکراین ، گفته است که سپاه پاسداران “به عمد” یک هواپیمای مسافربری را “برای جلوگیری از تشدید تنش های منطقه ای بین ایران و ایالات متحده” سرنگون کرد.