یکشنبه, سپتامبر 19, 2021

سياسى

خانه سياسى صفحه 28

جزئیات ممنوع الخروج شدن رئیس سازمان سنجش + عکس

احمد نادری، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش، نامه ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور ارسال کرد و از...