سوءتغذیه کودکان

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران نسبت به افزایش ناامنی غذایی و سوءتغذیه کودکان در برخی مناطق کشور هشدار داد.

خانم زهرا اظهار داشت: «میزان سوء تغذیه کودکان در سیستان و بلوچستان که تا قبل از سال ۱۳۹۹ شش درصد بود، در حال حاضر دو برابر شده و به ۱۲ درصد رسیده است».

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد که وضعیت استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، و هرمزگان از نظر امنیت غذایی نگران کننده است.

وی توضیح داد: «بحران شیوع کرونا و افزایش قیمت مواد غذایی به این وضعیت نگران کننده کمک کرده است و عدم مصرف مواد غذایی بر گروه هایی مانند “نوجوانان و مادران باردار” تأثیر منفی بر سلامتی خواهد داشت».

خانم زهرا خواستار احیای سیستم توزیع شیر در مدارس برای رفع مشکل سوءتغذیه کودکان شد و خاطرنشان کرد که دریافت پروتئین حیوانی در برخی مناطق بسیار مشکل شده است.

شایان ذکر است که طبق اعلام مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور به شش کیلوگرم در سال رسیده است، در حالی که مصرف سرانه گوشت قرمز در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ کیلوگرم رسید، تا سال ۱۳۹۸ به طور پیوسته کاهش یافت و به ۸ کیلوگرم رسید.