صنعت برق
سخنگوی صنعت برق: شبکه برق به دلیل استخراج هاى غیرمجاز ارز دیجیتال در معرض آسیب قرار دارد

شبکه برق به دلیل استخراج هاى غیرمجاز ارز دیجیتال در معرض آسیب قرار دارد، روز گذشته کسری عجیب 9000 مگاواتی برق باعث قطعی های متعدد و پراکنده در مناطق مختلف کشور به ویژه در تهران و استان های شمالی شد و سخنگوی صنعت برق پیش بینی کرد با اجرای این کمبود به 5 هزار و 500 تا 6 هزار مگاوات برسد.

شبکه برق به دلیل استخراج هاى غیرمجاز ارز دیجیتال در معرض آسیب قرار دارد

روز گذشته کسری عجیب 9000 مگاواتی برق باعث قطعی های متعدد و پراکنده در مناطق مختلف کشور به ویژه در تهران و استان های شمالی شد و سخنگوی صنعت برق پیش بینی کرد با اجرای این کمبود به 5 هزار و 500 تا 6 هزار مگاوات برسد.

اگردر تیر و مرداد هوا گرم‌تر از امروز شود ، شرایط دشوارتر خواهد شد

مصطفی رجبی مشهدی ، سخنگوی صنعت برق: میزان خاموشی‌های پراکنده برق به طورارتباط مستقیمی با میزان مصرف دارد ، اگر این روزها شاهد افزایش خاموشی های پراکنده در مناطق مختلف کشور هستیم ، به این دلیل است که با مصرف 8500 مگاوات در مقایسه با همان رشد با رشد عجیب روبرو هستیم. 

اگردر تیر و مرداد هوا گرم‌تر از امروز شود و مردم بیشتر مصرف کنند ، شرایط دشوارتر خواهد شد.