اصفهان
تجمعات بازنشستگان و فرهنگیان اصفهان

سخنرانی شجاعانه یکی از زنان معترض در تجمع اعتراضی بازنشستگان و معلمان در تهران امروز: اگر ما بخواهیم از شما انتقام بگیریم، از روز اول انقلاب تا حالا را می گیریم، حالا نوبت نابودی شماست

سخنرانی شجاعانه یکی از زنان معترض: اگر ما بخواهیم از شما انتقام بگیریم، از روز اول انقلاب تا حالا را می گیریم، حالا نوبت نابودی شماست

سخنرانی شجاعانه یکی از زنان معترض در تجمع اعتراضی بازنشستگان و معلمان در تهران مقابل مجلس: اگر ما بخواهیم از شما انتقام بگیریم، از روز اول انقلاب تا حالا را می گیریم، حالا نوبت نابودی شماست

امروز سه شنبه ۷ دی ماه جمعی از بازنشستگان و فرهنگیان استان تهران تجمع اعتراضی را از مقابل ساختمان مجلس در میدان بهارستان برگزار کردند.

تظاهرکنندگان با سردادن شعار‌های. «قالیباف حیا کن، مجلس را رها کن» و «معلم بیداراست و از تبعیض بیزار است» عزم خود را برای پایان دادن به بی عدالتی نشان داده اند.

تجمع کنندگان خواستار افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان بر اساس تورم موجود در اقتصاد کشور شدند.

تجمعات بازنشستگان و فرهنگیان اصفهان

تعدادی از بازنشستگان و فرهنگیان استان های اصفهان و قم در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند

تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی این گروه ها و اجرای ناقص طرح های طبقه بندی و همسان سازی اعتراض می کنند.