تجمع اعتراضی
سخنان شجاعانه بانوی معلم در تجمع اعتراضی

یک بانوی معلم در تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش، وضعیت معیشتی معلمان را «ذلت‌بار» خواند.

سخنان شجاعانه بانوی معلم در تجمع اعتراضی

سخنان شجاعانه بانوی معلم در تجمع اعتراضی؛ یک بانوی معلم در تجمع اعتراضی فرهنگیان استان کرمانشاه سخنرانی کرد و از معلمان سراسر کشور خواست تا به اعتصابات بپیوندند.

بر اساس گزارش دریافتی از کرمانشاه ، یک بانوی معلم درتجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش، وضعیت معیشتی معلمان را «ذلت‌بار» خواند.

این معلم معترض از معلمان سراسر کشور خواست تا به اعتصاب بپیوندند و گفت ححقوق فرهنگیان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و اعتبار آنها زیر سوال رفته است.

مطالبات معلمان

معلمان استان کرمانشاه مانند سایر هم‌صنفی‌های خود می خواهند حقوق معلمان بازنشسته را برابر کرده و اجرای طرح رتبه‌بندی ۸۰ درصد هیات علمی برای معلمان شاغل هستند.

شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر با فراخوانی از معلمان سراسر کشوردعوت کرده است، ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۳ مهرماه، در مکان‌های اعلام شده، تجمع اعتراضی برگزار کنند.

تجمع معلمان مقابل آموزش و پرورش در مشهد

در اولین پنجشنبه مهرماه ، جمعی از معلمان از مشهد مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

کارکنان و معلمان بازنشسته می خواهند یک طرح طبقه بندی برای ۸۰ درصد اهیأت علمی برای معلمان شاغل اجرا کنند ، همسان‌سازی حقوق معلمان بازنشسته را اجرا کرده و سایر خواسته های آنها را برآورده کنند.