ستاد ملی مبارزه با کرونا

ستاد ملی مبارزه با کرونا دروغگویی گزارش های وزارت بهداشت را افشا کرد و اعلام کرد که تعداد واقعی افراد مبتلایان چهار برابر بیشتر از آنچه دولت اعلام می کند است.

حمید سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مبارزه با کرونا ایران، تأیید کرد که آمار واقعی روزانه افراد مبتلا به ویروس کرونا چهار برابر بیشتر از افرادی است که شناسایی می شوند.

سوری تأکید کرد: «افرادی که مشخص نشده است، افرادی هستند که این بیماری را در جامعه شیوع می دهند، در غیر این صورت کسانی که شناسایی شده اند تحت مراقبت در بیمارستان ها هستند و خطر بزرگی برای جامعه ندارند».

  • نخستین بار نیست

وی خاطرنشان کرد که تعداد واقعی افراد مبتلا به کرونا روزانه در ایران چهار برابر بیشتر از افراد تشخیص داده شده است.

شایان ذکر است که این اولین بار نیست که مقامات ایرانی تایید می کنند که آمار رسمی بیماران کرونا در ایران جعل شده است.

در مردادماه گذشته، مدیر مرکز تحقیقات موسسه پاستور ایران گفت که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم ایران به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

سوری همچنین اظهار داشت که آزمایش های تشخیص سریع ممکن است اشتباه باشد و گفت: «احتمال خطا تست های سریع تشخیصی زیاد است و تست ها باید تکرار شود»

در همان زمان، رییس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا بر لزوم تشخیص موثر و مثر بیماری تأکید کرد.