پرستار
سالانه بیش از ۱۵۰۰ پرستار اقدام به مهاجرت میکنند

محمد شریفی مقدم ، دبیرکل خانه پرستاران در مصاحبه ای می گوید: “قبلاً سالانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ پرستار گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می‌گرفتند و اکنون بیش از ۱۵۰ پرستار سالانه مهاجرت می کنند.”

سالانه بیش از ۱۵۰۰ پرستار اقدام به مهاجرت میکنند

سالانه بیش از ۱۵۰۰ پرستار اقدام به مهاجرت میکنند؛ محمد شریفی مقدم: “قبلاً سالانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ پرستار گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می‌گرفتند و اکنون بیش از ۱۵۰ پرستار سالانه مهاجرت می کنند.”

دبیر کل خانه پرستار در اظهارات خود عنوان کرد که دلیل اصلی این مهاجرت ها “فشار کاری سه برابری” پرستاران است.

یوسف رحیمی ، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ، در مورد افزایش مهاجرت پرستاران در ایام کرونا گفت: “اخیراً پرستاران بیش از گذشته به مهاجرت تمایل پیدا کرده اند و از ما اطلاعات و راهنمایی می خواهند. “

شرایط مهاجرت بسیار راحت تر از قبل شد

ما در سازمان بین المللی سیستم پرستاری یک واحد بین المللی داریم که پرستاران می توانند سوالات خود را بپرسند و شرایط کشورهای مختلف را بپرسند. همچنین شرکت هایی هستند که از این شرایط استفاده می کنند و پول اضافی را از پرستاران می گیرند.

وی ادامه داد: “در حال حاضر به دلیل کمبود کادر پرستاری در کل جهان ، شرایط مهاجرت بسیار راحت تر از قبل شده است.”
به عنوان مثال ، در گذشته ، یکی از شرایط مهم مهاجرت داشتن نمره بالا در مدرک زبان بود ، اما حتی برخی از کشورها الزام به دانستن زبان انگلیسی ، را هم برداشته اند و شرایط مهاجرت به برخی کشورها مثل کشورهای حوزه خلیج فارس یا اسکاندیناوی و استرالیا و … همراه با آموزش زبان به صورت یکجا در اختیار افراد قرار می‌گیرد.