زنان ایرانی

نتایج پژوهش که در پنج کلا‌ن‌شهر ایران انجام شد نشان داد که بیش از ۷۷ درصد زنان ایرانی خشونت خانگی به ویژه خشونت روانی را تجربه کرده اند.

خانم تهمینه شاوردی، جامعه‌شناس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، اظهار داشت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در دوران کرونا منجر به افزایش چهار برابری خشونت علیه بانوان در خانواده‌های ایرانی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان توضیح داد: «بر اساس نتایج این پژوهش، خشونت علیه زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و با حمایت اجتماعی ضعیف‌تر بیشتر از سایر زنان بوده است». خشونت خانگی

وی تأیید کرد که این مطالعه نشان داد که ۹۱.۲% زنان ایرانی مورد خشونت روانی، ۶۵.۸% مورد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی قرار گرفته اند و ۳۸.۲% از این زنان آسیب صدمه ها دیده اند.

این پژوهش توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران اپیدمی کرونا انجام شد و این پژوهش شامل پنج شهر بزرگ تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز بود.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران این مطالعه را بر روی ۵۳۱۷ زن انجام دادند و نتایج نشان داد که ۴۱۹۷ زن یا ۷۷.۲ درصد قربانی خشونت خانگی بوده اند.

شایان ذکر است که حدود یک سال پس از ظهور ویروس کرونا، دبیرکل سازمان ملل متحد افزایش خشونت علیه زنان را «مهلک» توصیف کرد.