زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشر، کنشگر سیاسی و مدنی و نیز زندانی سیاسی آتش‌نشان اهل ایران است.

آقاى زرتشت در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس ۲۴ ، از تجربیات خود در زندان های ایران و آنچه در طول زندگی در ایران در معرض آن قرار گرفت ، در مورد فعالیت ها و تحصن های خود گفت.او همچنین پیام همبستگی به زندانیان سیاسی را ارسال کرد.

چرا از کار اخراج شدید؟

درود . برای فعالیت مدنی ، دفاع از حقوق بشر ، دگراندیشی و اینکه در محیط کار مرا به راستی ، شفافیت و دست پاکی می شناختند که وزارت اطلاعات با فشار بروی شهردار و همدستی حراست ، مرا که هفده سال کارگر رسمی بودم ، با پرونده سازی امنیتی بیکار کردند و طی نامه ای اعلام کردند که با شهرداری تسویه کنم که من نپذیرفتم ..

ما هميشه تحصن های شما را در مقابل ایستگاه آتش نشانی فردوسیه دیده ایم. تا کی این فعالیتها را ادامه خواهید داد؟ و آیا به دلیل این تحصن ها در معرض تهدید هستید یا خطری برای شما وجود دارد؟

البته در طول این هفده سال همواره تهدید و فشار وزارت اطلاعات برای بیکار کردن من وجود داشت ..
اعتراضات مدنی و دادخواهی من تا بازپس گرفتن کار ، معیشت و حقمان ادامه خواهد داشت …

برای جلوگیری از اعتراضاتم بارها بازداشت شدم اما ادامه دادم ..

آیا می توانید از تجربه شما در زندان های ایران بگویید؟

چند بار راهی زندان اوین و تهران بزرگ شدم و سلول های انفرادی و امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات را تجربه کردم و همگی آنها همراه با اعتراضم بصورت اعتصاب غذا بود . محیط زندان ها نیز سراسر بی‌عدالتی ، پایمال کردن کرامت انسانی ، نقض حقوق شهروندی است ..

پیام شما به زندانيان سياسى در زندانهای ایران چیست؟

همواره تقاضایم از زندانیان سیاسی همدلی با دوستان همبند و ادامه مبارزه درون زندان هاست تا حکومت و نهادهای امنیتی و قضایی دست از نقض حقوق بشر بردارند ..