عنابستانی
رییس پلیس تهران: برای عنابستانی سه مورد قرار مجرمیت صادر شد

رییس پلیس تهران: برای عنابستانی سه مورد قرار مجرمیت صادر شد، حسین رحیمی ، رئیس پلیس تهران ، گفت که علی اصغر عنابستانی ، نماینده سبزوار ، در مجلس، به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز “در سه مورد مجرم ” شناخته شده است.

رییس پلیس تهران: برای عنابستانی سه مورد قرار مجرمیت صادر شد

رئیس پلیس تهران ، گفت که علی اصغر عنابستانی ، نماینده سبزوار ، در مجلس، به خاطر پرونده اتهام سیلی زدن به یک سرباز “در سه مورد مجرم ” شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا ، وی از صدور کیفرخواست در پرونده شکایت پلیس از این نماینده مجلس خبر داد و گفت: “ما از طریق قانون موضوع را از نزدیک پیگیری می کنیم.”

پیش از این ، مقامات پلیس ایران گفته بودند که مدارک کافی برای اثبات “حمله فیزیکی” قانونگذار به یک مامور پلیس دارند.

علی اصغر عنابستانی در بهمن ماه سال گذشته به سیلی زدن به یک سرباز پلیس راهور متهم شد

علی اصغر عنابستانی ، نماینده مردم سبزوار ، در بهمن ماه سال گذشته به سیلی زدن به یک سرباز پلیس راهور متهم شد که از عبور خودروی وی از خط ویژه جلوگیری کرده بود.

وی پس از انتشار ویدئوهایی از این حادثه ، سیلی زدن را تکذیب کرد و گفت كه در هنگام درگیری سرباز راهور به او گفت “هر خری” ، و تو برای خودت هستی و او با باتوم به معده او زد و یک افسر دیگر به نمایندگان توهین کرد و پس از شنیدن اینکه او به راحتی سرباز را هل داده است.