معاون رییس جمهور

اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهور ایران، در نشستی اظهار داشت: «باید هوشیار باشیم تا در خوزستان و سیستان اتفاقی نیفتد که آمریکایی‌ ها جشن بگیرند».

جهانگیری این سخنان را در جلسه ای با حضور تعدادی از سران قبایل و نخبگان عرب و بختیاری در خوزستان بیان کرد.

جهانگیری در این جلسه که شب دیروز، جمعه ۱ مرداد، برگزار شد، توضیح داد: «دلیل رها نشدن آب به هورالعظیم، ذخیره آن برای کشت در پاییز بوده است».

وی ادامه داد: «به مساله آب مورد نیاز این استان در مهرماه و آبان توجه ویژه داشته باشید و در آن زمان نگویید که چرا فصل کشت است اما آب نداریم».

  • تامین آب آشامیدنی 

معاون رییس جمهور ایران که ۹ روز پس از آغاز اعتراضات در این نشست به استان خوزستان سفر کرد، تأیید کرد که انتقال آب از خوزستان به سایر استانها فقط به منظور تامین آب آشامیدنی انجام شده است.

شایان ذکر است که یکی از دلایل اعتراضات اخیر در خوزستان کمبود آب در تالاب هورالعظیم و به دنبال آن مرگ دام و گاومیشها به دلیل کمبود آب است.

پس از افزایش اعتراضات، آب به تالاب هورالعظیم رها شد، اما مقامات سازمان آب و برق خوزستان گفتند که این آب برای کشت پاییزه ذخیره شده است.