روز جهانی علیە کار کودکان
روز جهانی علیە کار کودکان؛ افزایش تعداد کودکان کار و ترک تحصیل در ایران

روز جهانی علیە کار کودکان؛ افزایش تعداد کودکان کار و ترک تحصیل در ایران، معاون وزیر بهداشت ایران از جمله پیامدهای کرونا براى کودکان ایرانی را “افزایش تعداد کودکان کار” ، “ازدواج در سنین پایین” و “ترک تحصیل” عنوان کرد.

افزایش تعداد کودکان کار و ترک تحصیل در ایران

معاون وزیر بهداشت ایران از جمله پیامدهای کرونا براى کودکان ایرانی را “افزایش تعداد کودکان کار” ، “ازدواج در سنین پایین” و “ترک تحصیل” عنوان کرد.

علی رضا رئیسی که روز شنبه ، 22 خرداد در یک کنفرانس دانشگاه سخنرانی کرد ، بدون ذکر آمار در مورد آسیب‌های واردشده به کودکان ، در مورد سایر عواقب تاجگذاری برای دانش آموزان ، به ویژه دانش آموزان دبستان ، گفت: برخی از دانش آموزان دبستان دوم ابتدایی اکنون خواندن را آموخته، اما نوشتن را نیاموخته‌اند.

بهروز محبی ، نماینده سبزوار ، آوریل سال جاری اعلام کرد که 30 تا 40 درصد دانش آموزان برخی از شهرهای کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی ، تحصیل را ترک کردند.

پیش از این برخی مقامات آموزشی در استان های محروم ایران عدم دسترسی دانش آموزان به دستگاه های هوشمند مانند تلفن های همراه و تبلت ها را دلیل افزایش آمار افت تحصیلی و ترک تحصیل در این مناطق در سال تحصیلی 99 عنوان کرده بودند.

هیچ یک از نامزدهای انتخابات به وضعیت کودکان کار اشاره‌ای نکردند

همزمان با 12 ژوئن ، روز جهانی منع کار کودکان ، هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران ، و همچنین ستادهای انتخاباتی آنان ، وضعیت این کودکان یا برنامه های احتمالی آنها برای تغییر اوضاع را ذکر نکرده اند.

بسیاری از کارشناسان در ماه های اخیر هشدار داده اند که به دلیل شیوع کرونا ، تعداد کودکان کار افزایش می یابد و برای کمک به این کودکان برنامه ای لازم است.