روز جهانی زن
روز جهانی زن؛ آیا برای زنان ایرانی هم روز خوشی است؟

روز جهانی زن؛ متأسفانه روز جهانی زن روز بزرگداشت زنان ایرانی نیست، بلکه روزی است که به یاد رنج زنان ایرانی و خشونتی که بدون وجود قوانین بازدارنده در معرض آن قرار می‌گیرند را به یاد بیاورد.

روز جهانی زن

روز جهانی زن جشنی است که هر ساله در ۸ مارس برگزار می شود و نقطه کانونی جنبش حقوق زنان است.

بسته به منطقه ، تمرکز این جشن بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و تجلیل از دستاوردهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی زنان است.

گزارش های تکان دهنده‌ای از قتل های ناموسی در ايران

در سال گذشته، گزارش های تکان دهنده‌ای از قتل های موسوم به «ناموسی» در ایران منتشر شد. تازه‌ترین آنها، سر بریدن دختر ۱۷ ساله به‌دست همسر جوانش در اهواز بود!

فرشته نجات
پدرش در سال ۱۳۸۷، فرشته نجاتی، دختر ۱۹ ساله مریوانی را به دلیل داشتن رابطه نامشروع سر برید.

رومینا اشرفی
رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله ای بود که در ۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط پدرش کشته شد.

ریحانه امیری
ریحانه دختری ۲۲ ساله اهل کرمان بود در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ توسط پدرش با «میله» و به گفته برخی رسانه‌ها با «تبر» کشته شد.
.

فاطمه بریهی
فاطمه دختر ۱۹ ساله آبادانی است که در ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ توسط شوهرش سر بریده شد.

_این جشن در حالی در سراسر جهان برگزار می شود که حقوق زنان و دختران به اشکال مختلف در ایران نقض می شود، نابرابری و بی عدالتی در زمینه حقوق آنها بسیار زیاد است، از جمله تعدادی از افرادی که سعی در رفع این موانع دارند تحت فشار نهادها ، و برخی منتظر مجازات هستند و تعدادی از مجازات های خود را می گذرانند.