مردمان
محمدرضا زائری

در روزهای اخیر شبکه های اجتماعی ویدئویی از برخورد مردمان و شهروندان ایرانی با تعدادی از روحانیون جمهوری اسلامی را منتشر کرده اند.

محمدرضا زائری، یک روحانی اصولگرا از افزایش توهین‌های شهروندان ایرانی به وی در روزهای اخیر خبر داد.

در روزهای اخیر ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی پخش شده است که نشان می دهد مردم با تعدادی از روحانیون جمهوری اسلامی برخورد بدی دارند.

◊    «با لباس روحانیت به بازارها نرویم»

زائری در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که مردمان در ده روز گذشته بر روی او آب دهان انداختند و دو یا سه بار مورد توهین‌های شدید قرار گرفت.

این روحانی اصولگرا افزود که برخی از رانندگان تاکسی سوارش نمی‌ کنند و اینکه یک بار راننده تاکسی او را پیاده کرد و به او گفت که به آخوندها اجازه سوار شدن نمی دهد.

روحانی

زائری نوشت: «كسانی كه با راننده و محافظ می آیند و می روند هيچ گاه پاسخگو نيستند! جوان راننده سه بار تاكيد كرد كه من آخوند سوار نمی كنم!».

وی اضافه کرد: «کسانی که باید بفهمند و بدانند، آیا از این میزان تنفر و کینه رو به افزایش و بحران‌آفرین که سال‌ها هشدارش را داده بودیم حتی اندکی باخبر هستند؟ خیر.»

به نوبه خود، محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، تأیید کرد که بسیاری از روحانیون با لباس های غیرنظامی و نه با لباس روحانیت به بازارها می روند، زیرا مردمان به آنها متلک یا فحش می‌دهند.