رضا پهلوی
رضا پهلوی: اتحادیه اروپا با فرستادن نماینده به مراسم تحلیف رئیسی خنجر به پشت مردم ایران زد

رضا پهلوی: اتحادیه اروپا با فرستادن نماینده به مراسم تحلیف رئیسی خنجر به پشت مردم ایران زد؛ رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران از حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.

رضا پهلوی: اتحادیه اروپا با فرستادن نماینده به مراسم تحلیف رئیسی خنجر به پشت مردم ایران زد

شاهزاده رضا پهلوی ابراهیم رئیسی را “قصاب” و “یکی از پلیدترین ترین محصولات جمهوری اسلامی” توصیف کرد و تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعزام نماینده خود به مراسم حلیف رئیسی و “مشروعیت‌آفرینی” وی را به عنوان “سیلی در صورت” ” و خنجری در پشت مردم ایران دانست.

انتقادات وی پس از آن مطرح شد که گزارش شد انریکه مورا ، نماینده اتحادیه اروپا و گروهی از مهمانان خارجی در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور ایران در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد حضور خواهند داشت.

رضا پهلوی ابراهیم رئیسی را “قصاب” و “احتمالاً یکی از شرورترین مقامات جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: “تکان دهنده است اینکه به توصیف او دموکراسی‌های غربی که بیشترین انتظار از آنها می‌رفت از پشت به مردم ایران خنجر می‌زنند.”

رضا پهلوی:ما فرصتی براى كوبيدن میخ آخر بر تابوت آنها را داریم

وی افزود: “ما فرصتی براى كوبيدن میخ آخر بر تابوت آنها را داریم .” ما نمی خواهیم دنیا این کار را انجام دهد. مردم ایران این کار را خواهند کرد ، اما به کمک نیاز دارند. “

حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی که یکی از عاملان اعدام های سال ۱۳۶۷ شمرده می شود ، موجی از انتقادات را برانگیخت و منتقدان این اقدام را در تضاد با ارزش‌های حقوقی بشری اروپا ارزیابی کرده‌اند.‎