رسانه‌های خارجی

مجلس شورای اسلامی ایران از طرح قانون جدید مبنی بر منع ورود خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه‌های خارجی خبر داد.

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه منع ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را برای خبرنگاران رسانه های آمریکایی و انگلیسی که از تحریم های علیه ایران حمایت می کنند، تهیه کردند.

این طرح جدید عنوان “ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به ایران” را دارد.

طرح این قانون با امضای ۴۱ نماینده شامل منع رسانه های محلی برای انتشار رسانه های خبری است که این نمایندگان در قانون شناسایی کرده اند.

  • حامی تحریم

مفاد قانون جدید در جلسه عمومی توسط آقای ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه قوه مقننه، اعلام و برای بررسی به کمیسیون مربوط ارجاع می شود.

در این لایحه پیش بینی شده است كه رسانه هایی كه قانون جدید را نقض می كنند مقامات خود را از ۵ تا ۱۰ سال زندان و جزای نقدی مجازات می كنند.

نمایندگان تصویب چنین طرح را برای مقابله و جلوگیری از تشدید تحریم ها به ضروری توصیف کردند که بسیاری از روزنامه های و رسانه‌های خارجی از آن حمایت می کنند.

شایان ذکر است که تعداد خبرنگاران رسانه‌های خارجی در ایران ۳۲۶ نفر است و بسیاری از نمایندگان مجلس در تلاشند همزمان آزادی رسانه ها را در ایران سرکوب کنند.