متروپل
رابطه برادرزاده علی شمخانی با عبدالباقی چیست؟

علی شمخانی در واکنش به اعتراضات ضد حکومتی مردم آبادان و گزارش هایی مبنی بر ارتباط برادرزاده اش با عبدالباقی، گفت که مردم آبادان تحت دو آوار متروپل و آوار روانی هدایت شده گرفته‌اند.

رابطه برادرزاده علی شمخانی با عبدالباقی چیست؟

استاندار خوزستان از مسدود شدن تمامی حساب های حسین عبدالباقی مالک ساختمان متروپل خبر داد؛ در عین حال، علی شمخانی در واکنش به اعتراضات ضد حکومتی مردم آبادان و گزارش هایی مبنی بر ارتباط برادرزاده اش با عبدالباقی، گفت که مردم آبادان تحت دو آوار متروپل و آوار روانی هدایت شده گرفته‌اند.

صادق خلیلیان استاندار خوزستان شامگاه سه شنبه از مصادره اموال مالک متروپل خبر داد و گفت: در حال حاضر کلیه حساب های مالی مالک متروپل مسدود شده و در اختیار دادستان قرار گرفته است تا برای پرداخت به خسارت‌دیدگان تعیین تکلیف شود.

استاندار خوزستان افزود: کسانی که در اثر ریزش ساختمان پایتخت جان و مال خود را از دست داده اند غرامت آنها از اموال صاحب ساختمان و بخشی از آن از طریق بیمه پرداخت می شود.

مرگ حسین عبدالباقی در ریزش ساختمان متروپل؟!

خلیلیان با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد از ساختمان شهری توسط افراد نیازمند خریداری شده است، افزود: خسارت وارده به منازل، مغازه های اطراف ساختمان، متروپل، حقوق پروژه ها و سایر پروژه های عبدالباقی از حساب محل حساب و اموال او پرداخت می شود.

در حالی که مقامات حکومتی و رسانه ها از مرگ حسین عبدالباقی در ریزش ساختمان متروپل صحبت می کنند و حتی به تایید آزمایشات ژنتیکی وی اشاره می کنند، بسیاری از مردم ادعای مرگ وی را باور ندارند.