رئیس

امروز ، دوشنبه  ، رئیس “سیستم پزشکی” ایرانی، محمدرضا ظفرقندی ، بر ضرورت خرید واکسن کرونا “در اسرع وقت” تأکید کرد و گفت که اگر واکسن به تأخیر بیفتد ، اثر خود را از دست می دهد.

ظفرقندی طی بیانیه ای ، امروز ، دوشنبه ، طی یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: “اهمیت و ضرورت مهار کرونا از طریق واکسن برای کسی پنهان نیست و اگر واکسیناسیون به موقع انجام نشود ، این جهش ها در ویروس می تواند اثر بخشی واکسن را کاهش دهد.”

ظفرقندی با اشاره به داده های سیستم پزشکی ایران در این زمینه گفت: “ما معتقدیم که مردم ما باید مانند مردم کشورهای منطقه از واکسن لذت ببرند.”

این اظهارات پس از آن صادر می شود که رهبر ایران ، علی خامنه ای ، جمعه گذشته واردات “واکسن های آمریکایی و انگلیسی” را برای ویروس کرونا به ایران ممنوع کرد و همچنین وی به واکسن کرونا تولید شده در فرانسه اعتماد ندارد.

ظفرقندی بر لزوم خرید واکسن کرونا “در اسرع وقت” تأکید کرد و افزود: برای تولید واکسن محلی برای اثر بخشی این واکسن به مدت زمان نسبتاً طولانی نیاز داریم.

وی با وجود اینکه اظهارات متفاوتی را قبل از آن بیان کرد ، اظهار داشت: خوشبختانه با دستور صریح رئیس جمهور موضوع تهیه واکسن از خارج از کشور با وجود تحریم ها و مشکلات حمل و نقل پیگیری می شود و گره گره گشایی می شود.

واکسن های وارداتی به زودی برای تزریق گروه های آسیب پذیر در دسترس خواهد بود.

همچنین در آینده بسیار نزدیک واکسن محلی به عنوان یک افتخار ملی به مردم داده می شود.