رئیسی
رئیسی در سفر آبادان بین مردم حاضر نشد!

ابراهیم رئیسی بدون حضور در تجمعات مردمی به آبادان سفر کرد

رئیسی در سفر آبادان بین مردم حاضر نشد!

پس از سرکوب اعتراضات مردم خوزستان، ابراهیم رئیسی بدون حضور در تجمعات مردمی به آبادان سفر کرد و تنها به منطقه متروپل رفت که پیش از این با تدابیر امنیتی به روی شهروندان بسته شده بود، رئیسى از داخل مینی بوس با چند نفر صحبت کرد و به خانه برخی از قربانیان متروپل رفت.

خیابان‌ها تنها به اعوان حکومت تعلق ندارد، مردم هم حق دارند به خیابان بیایند

بیش از ۶۵۰ زندانی سیاسی، خانواده‌های دادخواه، شخصیت‌های فرهنگی و هنری، فعالان کارگری و مدنی، معلمان و روزنامه‌نگاران در ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند که مردم ایران مانند «اعوان» حق دارند برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند.

این درخواست به این دلیل مطرح شد که به گفته امضاکنندگان «امروز کمتر ایرانی را می‌یابید که به دلیل سیاست‌ها، اهداف و عملکردهای ایدئولوژیک و غیرمسئولانه حاکمان و دولت‌ها در چند دهه گذشته، داغدار عزیز ِ به ناحق ازدست‌رفته‌ای نباشد. ”

در این بیانیه آمده است: «همانطور که حاکمیت خیابانیرا در اختیار اعوان خویش می‌گذارد تا در جشن های مختلف از آن بهره ببرند، این حق انکارنشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض‌ها و مطالبات همه مردم ایران در صحن علنی محفوظ است.