دلیل قطع برق در تهران چیست؟

سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: در پی بحث محدودیت های سوخت برای نیروگاه ها ، که باعث قطع برق موقت در برخی مناطق شد ، در برخی مناطق کشور محدودیت های موقت برای سوخت اعمال شده است.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق برخی از منازل در مناطق ۲ ، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۳ و ۱۴ در تهران اظهار داشت: در برخی از مناطق کشور محدودیت های موقت پس از موضوع محدودیت های سوخت در نیروگاه ها اعمال شده است.

این امر باعث خاموشی موقت در برخی مناطق شد.

وی با اشاره به اینکه این قطعی موقتی است و ما قادر به ارائه اطلاعات نیستیم ، گفت: “به محض رفع مشکل سوخت و محدودیت های موجود در تأمین گاز ، ما قطع برق نخواهیم داشت.”

رجبی مشهدی درباره مذاکرات با وزارت نفت برای تأمین سوخت بیشتر گفت: “با تأمین گاز محلی ، امیدواریم با صرفه جویی در این موانع برطرف شویم.”

وی افزود: “اگر مردم ۱۰٪ از مصرف گاز خود را پس انداز کنند ، ما از مشکل قطعی برق رنج نخواهیم برد.”

وی از شهروندان خود خواست با خاموش کردن چراغ های اضافی در خانه و محل کار ، پوشیدن لباس گرم در خانه و کاهش یک درجه ای دمای خانه و محل کار ، به حفظ ثبات شبکه برق و گازرسانی در همه مناطق کمک کنند.

توانیر اعلام کرد که به دلیل افزایش مصرف برق و گاز در بخشهای داخلی و تجاری و کمبود سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها ، در برخی مناطق قطعی برق رخ داده است.

بنابراین ، ما همیشه از شهروندان خود می خواهیم دمای منازل و محل های کار را کمتر از ۱ تا ۲ درجه کاهش دهند و با مدیریت مصرف گاز و برق ، انرژی مستمر را برای همه شهروندان فراهم کنند.