دلایل کناره‌گیری‌ حامد اسماعیلیون از شورای همبستگی چیست؟
دلایل کناره‌گیری‌ حامد اسماعیلیون از شورای همبستگی چیست؟

حامد اسماعیلیون، عضو «شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» در یک پیام اعلام کرد که از این گروه کناره گیری می‌کند. وی در این پیام تأکید کرد که با تمرکز بر سرنگونی رژیم ایران، به همکاری با نیروهای پایبند به دموکراسی ادامه خواهد داد.

دلایل کناره‌گیری‌ حامد اسماعیلیون از شورای همبستگی چیست؟

دلیل ترک اسماعیلیون از گروه را اوضاع نامساعد و جنجالی درونی گروه برای تحمیل مواضع به دیگر اعضای گروه و فشارهای غیردموکراتیک از سوی گروه‌های فشار از بیرون اعلام کرد. اسماعیلیون با بی‌نتیجه بودن منازعات و انفعال درونی، با این که درد و رنج مردم را با خود می‌بیند، برای جلوگیری از ادامه دعواهای بیهوده تصمیم گرفت از شورا خارج شود.

اسماعیلیون اظهار داشت که تمرکز اصلی او همچنان بر سرنگون کردن رژیم ایران و همراهی با مردم است و در این راه تلاش خواهد کرد.

حامد اسماعیلیون در یک پیام اعلام کرد که از «شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» کناره گیری می کند. او اظهار کرد که انتظار داشت پس از انتشار منشور، سازماندهی کمک عملی موثر به انقلاب ایران آغاز شود. ولی پس از کوشش‌های خود برای جذب ایده‌های نو و انتقال آنها به جمع همبستگی، این اتفاق رخ نداد و کار در این زمینه به خوبی پیش نرفت.

او با تأکید بر اهمیت کمک به انقلاب به عنوان مهم‌ترین وظیفه، به تلاش‌های خود برای پیگیری طرح‌های جدی در این زمینه اشاره کرد.

اسماعیلیون: امیدوارم مجازات قاتلین فرزندان ایران را به چشم خود ببینم.

اسماعیلیون، با آرزوی موفقیت برای گروه همبستگی، بیان می‌کند که امیدوار است روزی در سایه پیروزی انقلاب زن، زندگی و آزادی در ایران، همه ما در دموکراسی و آزادی و عدالت زندگی کنیم. او همچنین بر این امید است که به زودی شاهد مجازات قاتلین فرزندان ایران باشد.

اسماعیلیون: آقای پهلوی نسبت به ایجاد سازوکار و تشکیلات در شورای همبستگی مقاومت داشت

حامد اسماعیلیون درباره دلایل کناره‌گیری از شورای همبستگی به ایران‌اینترنشنال گفت که در حالی که او و بیشتر اعضای شورا برای پیشبرد طرح‌ها و اهداف خود، تشکیل کمیته‌های تخصصی، اصلاح اساسنامه و ایجاد سازوکار مناسبی را خواستار بودند، اما «از طرف آقای پهلوی» مقاومت وجود داشت.