دلایل مهاجرت ایرانیان چیست؟
دلایل مهاجرت ایرانیان چیست؟

با توجه به سالنامه مهاجرت ایران برای سال ۱۴۰۱، دو دلیل اصلی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در سال‌های اخیر، شیوه حکمرانی و وجود فساد نهادینه در کشور بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان در ترکیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۴، بیش از پنج برابر رشد کرده و به ۱۵۵ هزار نفر رسیده است.

ترکیه به مقصد علاقه‌مندان به مهاجرت از ایران تبدیل شد

در واقع، ترکیه به مقصد علاقه‌مندان به مهاجرت از ایران تبدیل شده است و جمعیت ایرانیان در ترکیه در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بیشتر از جمعیت ایرانیان در اتحادیه اروپا، بریتانیا و استرالیا شده است.

بر اساس این گزارش، در اروپا و آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، سالانه حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرتوریستی برای ایرانیان صادر شده است.

بدون در نظر گرفتن ترکیه، جریان مهاجرت ایرانیان به این مقاصد سالانه در حدود ۶۵ هزار نفر بوده است. در طی همین مدت، جمعیت ایرانیان در آمریکا ۱۱/۵ درصد، کانادا ۷۷ درصد و بریتانیا ۲/۵ درصد رشد کرده است.

دلایل مهاجرت ایرانیان چیست؟

براساس سالنامه مهاجرت ۱۴۰۱، دلایل اصلی مهاجرت ایرانیان به ترتیب شامل: نظام حکمرانی، فساد نهادینه شده در کشور، دسترسی به رفاه و امنیت بیشتر، تبعیض‌های حرفه‌ای و اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور، نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی، شرایط تحریم، سطح حقوق و دستمزد و بی‌ثباتی اقتصادی کشور می‌باشد.

بر اساس بررسی‌های کارشناسان، الگوهای مهاجرت ایرانی‌ها در آینده تغییر خواهند کرد و به دلیل نزدیکی جغرافیایی و تا حدی فرهنگی، کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از مقاصد اصلی جذب مهاجران ایرانی خواهند بود.