قطع برق
دلایل قطع برق چیست؟

دلایل قطع برق چیست، رضا اردکانیان ، وزیر نیروی ایران ، به دلیل قطع گسترده برق در چند روز گذشته ، از شهروندان ایران عذرخواهی کرده و “گرمای  زودهنگام ، کاهش بارش‌ها و مصرف غیر مجاز تولیدکنندگان رمزارزها” را از دلایل قطعی برق عنوان کرده است.

عذرخواهی وزیر نیرو از شهروندان ایران

رضا اردکانیان ، وزیر نیروی ایران ، به دلیل قطع گسترده برق در چند روز گذشته ، از شهروندان ایران عذرخواهی کرده و “گرمای  زودهنگام ، کاهش بارش‌ها و مصرف غیر مجاز تولیدکنندگان رمزارزها” را از دلایل قطعی برق عنوان کرده است.

بر اساس گزارشی در روز سه شنبه 4 خرداد در خبرگزاری تسنیم ، وی این عذرخواهیرا، به گفته خودش، «فارغ از همه ادله‌ای» مطرح کرد 

دلایل قطع برق

وی افزود: “هیچ كاری در پشت صحنه وجود ندارد … در مورد قطع برق ، دلیل اصلی آن كم بودن بارندگی ، گرم شدن زود هنگام هوا و مصرف غیر مجاز تولیدكنندگان رمزارزهاست.”

اردکانیان گفت: تنها چیزی که ما را شگفت زده کرد مصرف زیاد تولیدکنندگان ارزهایرمزارز‌ها غیرمجاز بود که حدود 2000 مگاوات از کل مصرف کنندگان ارزهای رمزپایه برآورد می شود که از این تعداد 321 مگاوات مجوز و مابقی غیر مجاز هستند.

روز دوشنبه ، مدیر عامل شرکت توانیر ایران ، در یک برنامه تلویزیونی ، ممیزان مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها را “دو هزار مگاوات” توصیف کرد و گفت که این مقدار “معادل بیشتر از مصرف هفت استان یا معادل ۳۰ درصد مصرف تهران. 

به گفته محمد حسن متولی زاده ، تولید کنندگان قانونی ارزهای رمزپایه حدود 300 مگاوات برق مصرف می کنند و بقیه تولیدکنندگان به طور غیرقانونی کار می کنند.