قالیباف
دفاع قالیباف از عنابستانی: اشکال‌هایی در رفتار مامور پلیس بود!

محمدباقر قالیباف در دفاعی از علی‌اصغر عنابستانی نماینده مجلس نظام درباره سیلی زدن این نماینده به‌ صورت یک سرباز نیروی انتظامی، گفت که عنابستانی به صورت سرباز نیروی انتظامی سیلی نزد، او را به دلیل عملکرد “خلاف قانون” هل داده است!

دفاع قالیباف از عنابستانی: نابستانی به صورت سرباز نیروی انتظامی سیلی نزد!

محمدباقر قالیباف گفت که عنابستانی به صورت سرباز نیروی انتظامی سیلی نزد، او را به دلیل عملکرد “خلاف قانون” هل داده است!

قالیباف در این سخنرانی با ادعای «مشکلات» در برخورد مامور نیروی انتظامی، با واکنش یکی از حضار مواجه شد که از او پرسید که از وی پرسید;”آیا نماینده مجلس می‌تواند سیلی بزند؟

وى پاسخ داد: نه! سیلی نزد. همین است دیگر! هر آنچه در فضای مجازی دیدیم را که نباید بگوییم!

واکنش و پاسخ سرباز راهور به دفاع قاليباف از نماینده مجلس

عابد اکبری، سرباز پلیس راهور که توسط عنابستانی نماینده سبزوار به صورت او سیلی زده بود، در یک پخش زنده در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات باقر قالیباف رئیس مجلس پاسخ داد و گفت: تهام سیلی زدن عنابستانی در دادگاه تایید شده، چطور رئيس مجلس می‌گوید؛ او فقط من را هل داده است؟

https://twitter.com/Patriot_Reports/status/1468133356160364550?s=20

بهمن ماه سال گذشته، عابد اکبری سرباز وظیفه پلیس راهوربه دليل ممانعت وى از ورود بدون مجوز خودرو علی‌اصغر عنابستانی به خط ویژه اتوبوس در تهران؛ اين نماینده مجلس به صورت اين سرباز سیلی زد.