خاتمی
دعوت خاتمی برای مشارکت در انتخابات

دعوت خاتمی برای مشارکت در انتخابات، در حالی که میرحسین موسوی گفت که او پشت کسانی است که از انتخابات تحقیرآمیز به جان آمده‌اند ، محمد خاتمی تلویحاً هوادارانش را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرا خواند.

دعوت خاتمی برای مشارکت در انتخابات

محمد خاتمی تلویحاً هوادارانش را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرا خواند.

رئیس جمهور پیشین ایران محمد خاتمی در پیامی به اعضای حزب جوانان اسلامی ایران ، فضای سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی را “سرد و تاریک” توصیف کرد و گفت: “جامعه نیاز به نشاط ، امید وامید و اشتیاق به شرکت در عرصه سرنوشت دارد »

وی ابراز امیدواری کرد که همه احزاب بتوانند “مسئولیت خود در قبال میهن و مردم را در این برهه حساس به درستی بشناسند و موفق شوند.”

خاتمی در همه دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد

خاتمی در همه دوره‌های گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کرد و به نظر می رسد که وی در آخرین پیام خود به طور غیر مستقیم خواستار شرکت در انتخابات شده است.

در همین حال ، میرحسین موسوی ، کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ، در نامه ای اعلام کرد که “در چنین وضعیت ناپایدار و پرابهام” در کنار کسانی خواهد ماند که “از انتخابات هاى تحقیرآمیز و مهندسی‌شده به جان آمده‌اند»” و “حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده‌ای برای آینده کشور بشوند.