کمیسیون تلفیق بودجه
دستکاری بودجه سال ۱۴۰۰ به نفع «به نفع نهادهای خاص»

دستکاری بودجه سال ۱۴۰۰ به نفع « نهادهای خاص»، اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی انمایندگان مجلس مغایر اصل شفافیت است و مغایر با سیاست اصلاح ساختار بودجه است.

دستکاری بودجه سال ۱۴۰۰ به نفع «نهادهای خاص»

اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس مغایر اصل شفافیت است و مغایر با سیاست اصلاح ساختار بودجه است.

پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه شماره 1400 مجلس ، بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از اعضای پارلمان ، در تعداد مصوب مجلس برای بودجه سال جدید دستکاری کرده است، خبرگزاری ایرنا برخی جزئیات این اقدام را در یک برنامه روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت منتشر کرد.

https://twitter.com/EtemadOnline/status/1387333694868832262?s=20

به گفته این خبرگزاری ، در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه برخی از نهادهای دولتی را به طور کلی لغو کرد ، به عنوان مثال اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه در این دستکاری ها خط خورده است، اعتبارات سازمان بسیج دوبرابر شده است.

در این جدول ، افزایش بودجه نهادهای خاص شامل شامل نهادهایی مانند شورای سیاستگذاری ائمه ، صندوق ذخیره بسیج ، دفتر طب سنتی در وزارت بهداشت ، بخش اینترنتی سازمان تبلیغات اسلامی، حلقه‌های میانی سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی ، شورای عالی حوزه ، بخش تقویت بنیه دفاعی انتظامی و فعالان فضای مجازی صدا و سیما.

۱۰۰ نماینده هم درمورد این دستکاری‌ها در بودجه، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند

در همین حال ، 100 نماینده نامه ای به رئیس مجلس در مورد اين دستکاری بودجه نوشته‌اند و آن را با تغییرات “گسترده” در میزان ارقام توصیف کردند، وی اقدام قالیباف را “رکورد جدیدی درعدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفرتوصیف کرد.

محمد باقر قالیباف نیز قول داد جلسه ای با این موضوع برگزار کند.

هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ به نامه بیش از 100 نماینده ، کار خود را “قانونی ودر موعد مقرر” توصیف کرد.